Værdigrundlag

Dette er Gram Højskoles værdigrundlag som vedtaget af den stiftende generalforsamling i august 2020:

Gram Højskole er en almen, grundtvigsk folkehøjskole.
Vi tror på den levende, brede, almene folkeoplysning, som har sit udspring i oplysningstidens tanker om, at det enkelte individ har værdi og fortjener lige forudsætninger for at deltage i diskussionen om vores samfunds fremtid.

Gram Højskole stiller spørgsmål til den enkelte og til samfundet
Vi tror på, at den enkeltes kendskab til historie, kultur og natur er en forudsætning for at kende sig selv, fællesskabet og samfundet. Vi tror på, at de to væsentligste spørgsmål både et individ og et samfund kan stille sig er ”hvordan er vi kommet hertil?” og ”hvordan gør vi det endnu bedre herfra?”. Vi tror ikke på, at der findes endelige svar på indretningen af det gode liv eller det gode samfund, men at forbedringen findes i den evige diskussion af vores fælles muligheder.

Derfor tvivler vi på dogmer, uanset om de er gamle eller nye, religiøse, ideologiske eller blot oppe i tiden. Vi tror på, at kritiske spørgsmål til den til enhver tid gældende tidsånd er den bedste måde at udvikle mennesker, fællesskab og samfund.

Gram Højskoles undervisning har rod i den skandinaviske skoletradition.
Vi tror på, at undervisning foregår mellem elever og lærere i fællesskab og ikke fra lærer til elev. Vi tror på, at undervisning beror på inspiration og begejstring af både elev og lærer. Vi tror på, at respekt mellem lærer og elev skal være gensidig og opnås ved personlige bånd og levet liv.

Gram Højskole sætter den enkeltes handlinger i kontekst til både eget liv, nære fællesskaber og samfundet.
Vi tror på en aktiv, moderne fortolkning af begreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, hvor hver enkelt får lejlighed til at reflektere over det gode liv.
”En gang imellem standser hun forskrækket og tænker: jamen er dette da livet? Findes der ikke andet? Skal jeg i al evighed stå op om morgenen, klæ mig på, vaske og rede mig og cykle ind gennem byen til otte timers udslettelse – for bagefter at ha udsigt til lidt aftenlig dans, flirt og flygtig forelskelse? Er livet ikke mere? Og den vældige strøm der er i hendes indre, bruser op og gør modstand og tvinger de blinde øjne til at se, det bange sind til at erkende” – fra ”Barndommens Gade”, Tove Ditlevsen, 1943.

Gram Højskole er et sted for samtale og diskussion.
Vi tror på, at respektfuld samtale er den væsentligste forudsætning for et velfungerende civilsamfund. Som samfund mister vi evnen til at føre en fornuftig demokratisk samtale, når debatten om de svære spørgsmål udspiller sig som verbal guerillakrig mellem befolkningsgrupper, som skriger ad hinanden, men sjældent lytter. Som insisterer på deres, men ikke anerkender andres.

Derfor tror vi på, at alle emner og holdninger skal mødes i debat, uanset tidsåndens fordømmelse af specifikke synspunkter. Vi tror på, at samfundet styrkes af at lade mennesker mødes af og bryde med holdninger og synspunkter, der er fjernt fra deres egne.

Gram Højskole er åben for alle
Vi tror på, at mennesker fra alle dele af samfundet har plads på en højskole og at alle – uanset baggrund – har fortjent en plads i diskussionen om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det betyder ikke, at alle mennesker skal repræsenteres på alle kurser, men at højskolen skal være attraktiv for mennesker uanset deres ståsted i livet.