Den globaliserede verden er kompleks og fyldt med svære spørgsmål og dilemmaer.

Det Grænseløse Samfund?

Grænserne mellem vores stater, sprog og kulturer bliver på én gang mere udflydende, når globaliseringen bringer trends, grænseoverskridende problemstillinger og nye kulturer ind i vores baghave. Samtidig ser vi, at grænser bliver endnu skarpere optegnede, når vi med mure og “os og dem”-retorik forsøger at beskytte nationale værdier og identitet. Grænser er både fysisk pigtråd og symbolske barrierer. Grænser er med andre ord et af de mest spændende emner at udforske hvis du ønsker at forstå det moderne samfund.

Man skulle tro at grænser mellem nationalstater var forældede og ubetydelige i en globaliseret verden, men alligevel ser vi grænsehegn, mure og nationalisme på fremmarch i hele verden. Man skulle tro, at grænser mellem kulturer kunne blive afløst af forståelse og accept, men alligevel trives mistillid og konflikter på tværs af folkeslag. Man skulle tro at grænserne mellem rig og fattig, land og by, mand og kvinde langsomt blev udviskede, men ulighed, diskrimination og fremmedgørelse fylder stadig mere i debatten. I linjefaget Det Grænseløse Samfund spørger vi helt enkelt – hvorfor det?

Faget er for dig, der interesserer dig for samfundet og verden. Her får du redskaber til at forstå komplekse problemstillinger, se polariserede debatter i et helikopterperspektiv og evnen til at dechifrere, hvilke ideologier, erfaringer og moralske standpunkter et argument bygger på. Det er et fag med både diskussion, refleksion og med højt til loftet. Du skal have mod på at deltage i debatter uden vindere og tabere, og hvor vi ikke nødvendigvis finder svar – men flere spørgsmål. Du skal have lyst til at tale med mennesker, du ikke kender og til aktivt at træne din lyttemuskel.

Helt konkret skal vi dykke ned i emner såsom nationalisme, migration, rettigheder, magt, internettet, minoriteter, håb, angst, politik og debatkultur. Gennem podcasts, dokumentarer og oplæg får vi fyldt viden på, og bliver klar til at diskutere. Vi henter eksempler fra højskolens baghave i det Sønderjyske grænseland, men også fra de ydre europæiske grænser og hele vejen fra Indien. Vi bliver bevidste om vores egen position i verden, og tager livtag med tvivl og forvirring. Vi tager ud og møder de mennesker, vi prøver at forstå og øver os i at lytte til mennesker med andre meninger end os selv. Vi skal gå på den dansk-tyske grænse, møde folk, der har rejst på tværs af verden, udfordre os selv til at leve uden internet, drikke “dialogkaffe” med dem vi er politisk uenige med. Og meget mere.

Måske overvejer du en samfundsfaglig eller humanistisk uddannelse og ønsker at blive klogere på forskellige emner, argumenter og tilgange. Måske er du “bare” nysgerrig og ønsker at få udvidet din horisont og blive klogere på verden. Uanset hvad, er du velkommen på linjefaget Det Grænseløse Samfund?.

På Gram Højskole skal du vælge ét linjefag, som du har gennem hele opholdet – men nogle af linjefagene hænger sammen som “søsterfag”. Derfor vil en mindre del af din undervisning på samfundsfaget være sammen med “Læs & Skriv”, fordi begge fag beskæftiger sig med grænser mellem mennesker og du dermed får et større perspektiv i din undervisning.

SE OGSÅ

TILMELD