Priser og tilmelding

Højskoleophold, efterår/forår

Din samlede pris dækker undervisning, kost, indkvartering på dobbeltværelser, udflugter, entréer og den fælles temauge.
Undtaget fra prisen er den fælles studietur i efteråret 2021 (1500 kr.) samt i fremtiden de evt. studieture på dit linjefag (pt. under overvejelse pga. corona). Du skal også selv sørge for rejseforsikringer.

Yderligere omkostninger

Udover den samlede pris skal du betale 1000 kr. i tilmeldelsesgebyr, når du melder dig til samt 1000 kr. til en fælles materiale- og aktivitetskonto, når du starter på højskolen. Halvdelen af materiale- og aktivitetskontoen råder I som elever selv over i fællesskab, den anden halvdel går til at betale for de materialer, I bruger undervejs i opholdet.

I efteråret 2021 er der en egenbetaling på 1500 kr. for vores fælles uge-lange studietur ud i Danmark.

Valgfrie tillæg

Tillæg for enkeltværelse: 400 kr. pr. uge.
Leje af sengetøj/linned: 100 kr. pr. uge.

Hvad er forskellen på stor og lille pakke?

Forskellen er antallet af uger og dermed din tid på højskolen. Hvis du vælger den lille pakke, kommer du ind på højskolen 5 uger senere end de første. Vi har indrettet fagene sådan, at du uden problemer kan springe på – men du må leve med, at de andre har delt de første 5 ugers oplevelser.
Temauger, studietur, de fleste udflugter etc. ligger også i den lille pakke.

Efterår 2021, lille pakke

16. september til 18. december 2021 (13 uger)
Pris pr. uge: 1885 kr.
(i alt 24.500 kr.)

Tilmeld

Forår 2022, fuld pakke

9. januar til 18. juni 2022 (23 uger)
Pris pr. uge: 1850 kr.
(i alt 42.550 kr.)

Tilmeld

Forår 2022, lille pakke

10. februar til 18. juni 2022 (18 uger)
Pris pr. uge: 1850 kr.
(i alt 33.300 kr.)

Tilmeld

Korte kurser

Prisen dækker kursusindhold, kost, indkvartering på valgt værelse, udflugter samt evt. entréer.
Prisen dækker ikke din egen transport til og fra højskolen.

Valgfrie tillæg

Privat bustransport fra nærmeste togstation v. ankomst og afrejse: 100,- pr. person.
Leje af sengetøj/linned: 100,- pr. person.

Yderligere oplysninger

Anfør venligst under bemærkninger, hvis der er specielle hensyn, vi skal tage hensyn til, f.eks. kost, dårligt gående etc.

18. juli til 24. juli 2021
Voksne: 4800,- pr. person
Børn: 2000,- pr. person
“Børn” over 18 år: 2500,- pr. person

Anfør under bemærkninger, hvis I ønsker at leje linned – til hvor mange personer (100 kr. pr. person)?

Tilmeld

5. september til 11. september 2021
Pr. person i dobbeltværelse (u. bad):
5000,-
Pr. person på enkeltværelse (u. bad):
6200,-

Early bird-rabat v. tilmelding inden 1. juni

Tilmeld

31. oktober til 6. november 2021
Pr. person i dobbeltværelse (u. bad):
5000,-
Pr. person på enkeltværelse (u. bad):
6200,-

Tilmeld

3. juli til 9. juli 2022
Pr. person i dobbeltværelse (u. bad):
5000,-
Pr. person på enkeltværelse (u. bad):
6500,-

Early bird-rabat (500 kr.) v. tilmelding inden 1. september 2021

Tilmeld

Støttemuligheder

Der er forskellige muligheder for at tage på Gram Højskole til reduceret pris. Hvis du falder ind under én af de følgende kategorier, er det nemmeste at kontakte os på info@gramhojskole.dk for at høre nærmere, da støtten altid beror på en individuel vurdering.

Pitstop

Hvis du er igang med en videregående uddannelse og trænger til en pause undervejs, kan du vælge et pitstop på Gram Højskole. Vores lærere er dybt engagerede og entusiastiske og kan inspirere dig til at komme igang med at lære igen.
Ved pitstop kan du få højskoleopholdet til nedsat pris. Prisen afgøres ud fra en individuel vurdering, men som udgangspunkt kan du forvente en reduktion i prisen på ca. 500kr. pr. uge.
Vær opmærksom på, at vi har et begrænset antal pladser på pitstop-ordningen.
For at få bevilliget et pitstop til rabatpris, skal du skrive en mail til info@gramhøjskole.dk, hvor du kort fortæller, hvem du er, hvilken uddannelse du er i gang med, og hvorfor du trænger til et pitstop hos os. Så tager vi den derfra.

Sønderjyde eller Sydslesvig?

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Unge u. 25 år uden ungdomsuddannelse

Hvis du er ml. 18 og 25 år og ikke er igang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du søge om nedsat pris hos os. Vores støtte gives, hvis du har en UU-vejleder og en uddannelsesplan (mentorordningen). Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.
Kontakt os, hvis det kunne være relevant for dig.

Afbestillingsregler

Der kan være gode grunde til, at du ikke kan komme på det ugekursus, du havde planlagt.

Kort tid efter din tilmelding vil du modtage en betalingsopgørelse. Her beder vi om, at du indenfor kort tid indbetaler de første 1000 kr. af kursusprisen som depositum. Det resterende beløb skal betales inden den dato, der står nævnt i din opgørelse, typisk 1 måned før kursusstart.

Afbestilling senest 4 uger før kursusstart

Hvis du senest 4 uger før kursets første dag aflyser din deltagelse, refunderer vi alle indbetalinger inkl. depositum.

Afbestilling 1 – 4 uger før kursusstart

Hvis du senere end 4 uger, men senest 1 uge før kursusstart aflyser din deltagelse, refunderer vi din indbetaling, men IKKE dit depositum.

Afbestilling mindre end 1 uge før kursusstart

Hvis du aflyser senere end 1 uge før kursusstart, refunderer vi ikke indbetalinger.

Hvad hvis højskolen aflyser?

Gram Højskole kan se sig nødsaget til at aflyse kurser, f.eks. ved manglende tilmelding. I dette tilfælde refunderer vi naturligvis alle indbetalte beløb uanset dato.