Hvad tænker vi om bæredygtighed

Hvad vi tænker om bæredygtighed

Som alle oplyste individer og organisationer bør vi tage diskussionen om bæredygtighed på os. I det følgende vil vi forklare, hvordan Gram Højskoles ideologi på området er.

Du er meget velkommen til at være uenig med os. Vi ved godt, at det er et minefelt at træffe beslutninger på området. Men vi håber, at du – selvom du måtte være uenig med os – respekterer, at vi har truffet et oplyst valg og at vi har tænkt os om.

Ja, faktisk vil vi opfordre dig til at komme på besøg eller blive elev her, hvis du er uenig, for en del af vores ideologi er, at løsningen ligger netop i den handling; at vi i respekt mødes med dem vi er uenige med og sammen bliver klogere.

Bæredygtighed

Den vigtigste lære i samfundet handler om, hvordan vi tager vare på vores planet, således at fremtidige generationer kan leve et bedre liv end vores. Sådan må grundtanken i al bæredygtighed være, men det er vidt forskelligt, hvordan ”et bedre liv” opfattes. Handler det om at bevare en mangfoldig natur, et samfund med plads til alle, et sikkert og solidt materielt liv eller noget andet?

Det er klart, at det hele gerne skal forbedres, men så løber vi også ind i tidens store diskussion: Enten skal nogen gå på kompromis med deres materielle levestandard og magtposition eller også skal vi med teknologi og menneskelig innovation simpelthen udvide planetens kapacitet.

Med andre ord: Er ”bæredygtighed” et nulsums-spil, hvor planeten har et allerede nået antal ressourcer, som vi må omfordele mere rimeligt – eller er der rigeligt med ressourcer, hvis vi bare tænker os om?

Vi ved det ikke.

Men på Gram Højskole insisterer vi på at være opmærksomme på, at der er to sider af diskussionen. For ofte ser vi, at mennesker tror, at der kun er den mulighed, at vi må skrue ned for forbruget af luksusgoder og det kun er et spørgsmål om hvordan og hvornår. Og vi ser, hvordan blind tro på menneskets evne til innovation gør andre mennesker uvillige til at handle på de forandringer, der skal tages hånd om lige nu.

Gram Højskoles grundlæggende holdning til bæredygtighed er denne: Menneskeheden skal ændre opførsel og forbrugsmønstre, hvis vores efterkommere skal have et godt liv – uanset om vi taler om biodiversitet, bæredygtig natur, klima eller om et bæredygtigt samfund. Men der er mange veje til at nå det mål og den eneste måde at opnå succes er ved at vide, være kritisk og være optimistisk.

Løsningen ligger sikkert et sted midt i det hele, mellem ændring af vaner og nye opfindelser. Vi må bare ikke tro, at der kun findes én vej at gå.

Kan man flyve på studietur?

Diskussionen om flyrejser illustrerer diskussionen udmærket.

Ligesom mange andre har vi også debatteret, om det er klimamæssigt forsvarligt at flyve på studietur med den CO2-udledning en flyrejse er skyld i. Vi kunne også vælge helt at undlade at flyve og få store oplevelser med studierejser til nærområdet eller til steder i Europa, hvor tog eller bus nemt kan fragte os hen.

Men det er ikke så simpelt. Problemet er jo, at fly faktisk er ret fantastiske. De kan transportere os hurtigt og relativt billigt ud til steder i verden, der kan udvide vores horisont og lære os om andre menneskers skæbner på en måde, det er svært at komme i nærheden af i nærområdet. Fly er en vild opfindelse, som på mange måder har betydet, at vi lever i et bedre samfund med flere muligheder

At træffe en principbeslutning om ikke at flyve er ikke progressivt. Det er tværtimod en opfattelse af verden set fra én snæver vinkel. At påstå, at mennesker ”da bare kan bruge lidt ekstra tid og penge på at rejse og se Europa fra tog” er en elitær og nedladende holdning over for de mange mennesker, for hvem en flyvetur på ferie er familiens årlige højdepunkt og muligheden for at finde hinanden igen.

På Gram Højskole ser vi sådan på det: Hvis vi vælger at flyve på studierejse, har det en pris i form af øget CO2-udledning. Vi skal altså vurdere, om gevinsten ved en studierejse er høj nok til at retfærdiggøre den pris.

Vores studierejser er tætpakkede og nøje tilrettelagte rejser, som tager udgangspunkt i vores netværk på den pågældende destination. Vi ved med andre ord, hvad vi laver. Vi skaber et møde mellem mennesker og bidrager til en øget forståelse for andre menneskers sted i livet. Det er dannelse på et meget højt niveau. Og derfor vurderer vi, at det i nogle tilfælde er prisen værd at flyve derhen, fordi udbyttet i form af mellemmenneskelig forståelse er så højt. Samtidigt er der fag eller tidspunkter, hvor vi vurderer, at den forståelse kan opnås lige så godt ved en rejse, der ikke indebærer flyvning – og så er dét, vi gør.

Vi siger altså ikke, at vi altid flyver. Vi siger, at vi gør det, hvis det er prisen værd.

Vi tager altid gerne en diskussion af vores valgte standpunkt. Og det standpunkt kan ændre sig, hvis verden eller vi bliver klogere.

Kontakt Os